Τοποθεσία

  • Άποψη από ψηλά

  • Χάρτης περιοχής

Πώς θα έρθετε

Από Γιάννενα
Ακολουθείτε την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας (E951) και αμέσως μετά το Μπιζάνι στρίψτε στρίψτε δεξιά για το Επισκοπικό.

Από Άρτα
Ακολουθείτε Εθνική Οδό Άρτας-Ιωαννίνων (E951) και αμέσως μετά το μουσείο του Βρέλλη στρίψετε αριστερά για το Επισκοπικό.